Der Zoch kütt!!

Der Zoch kütt!!

Et wor en herrliche Daach för d’r Blütensamstagszoch en Leichlingen! D’r Himmel, strahlend blau, han uns met Ströhle beschenk, un d’r Sonneschien hot janz Liwwer vun d’r Stroß met d’r Farg vun de Blömche jefüllt. Die Ovend zofohre wor all en Prach. De Verzäll hät joot jepland, de Zöch vertrocke wie am Schnürche. Möt Spass un enem jecke Hätz han die Lück vun Leichlingen un vun vun wie wiet her sinn beijerjejange un jefiert. En besondere Höhepunkt wor die Teilnahme vun d’r KG Blütenstädter. Se sin op d’r Stroß jeshtann, nit nur als Garde Fußtruppe, sondern och met enem grandiose Festwagen, de Metmaacher un Zoschauer gleischzeiteg bejeeschtert hot. Die Orgaanisazjon hät jenau jeklappt, et wor ene Daach, an dem mer sich nur drüvver freue konnt, zosamme ze sin. Alaaf!